11 Oktober 2018 | Spoorwegmuseum Utrecht

Klimaatadaptie in een Nieuwe Omgeving

Nog 18 dagen

Meld je aan
Meer informatie

Klimaatadaptie in een Nieuwe Omgeving

Toelichting op het Thema

Klimaatadaptatie is inmiddels stevig verankerd bij gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. Samen werken we aan een ‘robuuste omgeving’ en staan we voor nieuwe uitdagingen. In het gevarieerde programma van deze dag nemen we de uitdagingen onder de loep. Zo gaat Hans Oosters in op de omgevingswet. Luc Kohsiek spreekt over de nieuwe verhoudingen tussen burger en overheid en de relatie tussen overheden onderling. Ook is er aandacht voor nieuwe tools en succesvolle voorbeeldprojecten. Met specialisten en niet-specialisten denken we verder over watermodellen die steeds vaker worden omgevormd tot omgevingsmodellen om zo de werking van hemelwater, oppervlaktewater, afvalwater, grondwater en overstromingswater volledig geïntegreerd beschrijven. Dus zowel vanuit de wet, de processen, de tools en weterschap kijken we naar integratie van domeinen en brengen we u volledig op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen.

Locatie: Spoorwegmuseum Utrecht

Maliebaanstation 16, 3581 XW Utrecht

Bereikbaarheid
 Trein: Pendeltrein Utrecht Maliebaan station
 Bus: Lijn 8 Utrecht Maliebaan
 Auto: navigatie adres Johan van Oldebarneveltlaan 1, Utrecht. Parkeerterrein aanwezig, kosten €7,00. Let op: wegens milieuzone niet toegankelijk voor dieselauto’s van voor 2001. Routebeschrijving PDF.

Deelname is gratis. We zien u graag op 11 oktober 2018!

Meld je aan

Sprekers

Dagvoorzitters

 • Wytze Schuurmans

  Directeur

  Nelen & Schuurmans

  Wytze is medeoprichter van wateradviesbureau Nelen & Schuurmans. Hij heeft een achtergrond in civiele techniek en heeft met 3Di vernieuwing gebracht in het watermanagement. Aan nieuwe ideeën geen gebrek!

 • Elgard van Leeuwen

  Senior Adviseur Waterbeheer

  Deltares

  'Meer watersysteemanalyses in beleid en besluitvorming!', daar pleit Elgard voor. Hij heeft een achtergrond in civiele techniek en operationeel waterbeheer. U kent hem waarschijnlijk vanuit verschillende projecten, als docent, van de tekenen & rekenen tool of publicaties zoals de brede methodiek wateroverlast.

Quotes van vorig jaar

Wat de MRI-scan is voor een neuroloog is 3Di voor een hydroloog. Het is ook erg handig om alle modellen via internet beschikbaar te hebben en nooit zelf updates te uit te voeren.

Martijn Heinhuis - Hydroloog

3Di is een sterk visualisatie-middel waarmee we ook een burger uit kunnen leggen hoe het water in zijn omgeving beweegt. Goede netwerk dag om te bekijken waar gezamenlijke wensen liggen voor het Nederlandse waterbeheer en hoe deze ontwikkeld te krijgen.

Peter Hollanders - Senior Beleidsadviseur

3Di toont wateropgave en biedt inspiratie voor het integraal ontwerpen van de stad.

Martijn Boelhouwers - Stedelijk ontwerper

Programma

Tijd Onderdeel Toelichting
09:00 uur Ontvangst met koffie

Plenaire zaal

09:30 uur Aanvang

Plenaire zaal

09:30 uur Kijk vanuit beleid

Sprekers

Hans Oosters – Ruimtelijke ordening en waterbeheer versnellen, wat is daarvoor nodig? Over het gebruik van nieuwe technieken voor de juiste maatregelen op de juiste plek op het juiste moment.

Luc Kohsiek – Een geloofwaardige klimaataanpak creëer je samen. Het hoogheemraadschap als dienstverlener, een uitgesproken visie.

Gerard Blom – Samen in kennis en modellen voor het waterbeheer. Over het belang van een eigen koers en vruchtbare co-creatie.

Roeland Allewijn – Slim samen werken in een veranderende omgeving. Hoe Rijkswaterstaat wendbaar en toekomstbestendig blijft.

Guus Stelling – Vertrouwen in techniek. Een hydrodynamisch modelinstrumentarium voor integrale omgevingsmodellen. Het verleden en de toekomst van 3Di.

11:00 uur Pauze

Plenaire zaal

12:30 Lunch

Plenaire zaal

13:30 uur Workshop sessies

Vers van de Pers

Nieuwe features in 3Di | Nelen & Schuurmans

Waterbalanstool, hoe hou ik het overzicht | Deltares

Grondwater | Deltares

Watersysteemanalyse nieuwe stijl | HKV Lijn in Water, Hydrologic

 

Geselecteerde Toepassingen

Waterkwetsbaarheidsscan | Bluelabel

Klimaatatlas | Nelen & Schuurmans

Impact van water op infra | SIM-CI

 

Aan de slag in de Leefomgeving

Stad van de toekomst | UNStudio

Do’s and don’ts bij het inrichten van een goede risicodialoog | Twynstra Gudde

Tekenen en rekenen | Buro MAAN, Deltares

Klimaatadaptatie in binnenstedelijk gebied | OKRA Landschapsarchitecten

 

*onder voorbehoud van wijzigingen

15:45 uur Plenaire afsluiting

Plenaire zaal

16:00 uur Netwerkborrel

Plenaire zaal

17:00 uur Eind

Deelnemende organisaties

Aanmelden

Voeg toe aan mijn agenda